Serveis

Consultes.
Estudis sobre de la viabilitat d’un cas.
Assessoraments jurídics.
Accions Judicials davant dels Jutjats i Tribunals  de les següents jurisdiccions:

JURISDICCIÓ PENAL: Especialització en la jurisdicció penal per la defensa dels drets i interessos dels meus clients davant d'un procediment penal en el qual en son acusats per la presumpta comissió d'un delicte o delicte lleu; així com per exercir l'acusació particular en procediments penals perquè han sigut víctimes de la comisió d'un delicte.
Assistencia i defensa Jurídica en alcoholemies, delictes contra la Salud Pública -drogues-, robatoris, furts, amenaces, lesions, coaccions, usurpació de domicili, etc.

Especialització en la defensa dels drets i interessos dels presumptes agressors i com acusació particular assistint jurídicament a les víctimes que ho hagin sigut en materia de violencia domèstica. També, especial dedicació a la jurisdicció de menors en defensa dels drets del menor i vetllant pels seus interessos en temes d'assetjament a l'escola -bullying-, així com en a la defensa dels interessos i drets del menor inmers en un expedient davant la Fiscalía de menors, així com l'assistencia jurídica en un judici celebrat al Jutjat de Menors.

JURISDICCIÓ LABORAL: Assistencia i defensa Jurídica en tot tipus d'acomiadaments, reclamacions de quantitat, reclamació de prestacions de la Seguretat Social, al SPEE, etc.

JURISDICCIÓ CIVIL: Dret de famíla - Assistencia i defensa Jurídica lluitant pels del drets i interessos personals dels meus clients en procediments de Divorcis, separacions i procediments de guarda i cura.

.- Assistencia i defensa Jurídica en Reclamacions de Quantitat, sense límit de quantia, en procediment monitori per a deutes líquides, determinades, vençudes i exigibles. Ja sigui per quotes impagades de la comunitat de propietaris, perquè ets autònom i et deuen factures, perquè tens un taller mecànic i hi han clients que no et paguen les reparacions, perquè t'estan reclamant un deute que no deus o no el deus en la seva totalitat, etc.
.- Assistencia i defensa Jurídica en Procediments verbals i ordinaris.